Występuje w kolorach białym, i jasnożółtym. Spełnia wymagania jako materiał do produkcji płyt do okładzin pionowych zewnętrznych i wewnętrznych.

Tlenek krzemu SiO2

91 - 94,3%

Tlenek żelaza Fe2O3 0,54 - 0,01%
Tlenek glinu AI2O3 2,20 - 2,45%
Tlenek wapnia CaO 1,26 - 2,16%
Tlenek magnezu MgO 0,47 - 0,67%


Cechy fizyko-mechaniczne piaskowca Śmiłów

L.p.

Właściwości

Jednostka

Badania 
wg normy

Wynik badania

 1.

Gęstość właściwa

g/cm3 PN-EN 1936 2,72
 2.

Gęstoiść objętościowa (pozorna)

g/cm3 PN-EN 1936 1,94
 3.

Porowatość

% PN-EN 1936 28,7
 4.

Szczelność

- PN-76/B-06714/08 0,713
 5.

Nasiąkliwość

% Pn-85/B-04101 0,6*
 6.

Mrozoodporność

cykl Pn-85/B-04102 25 (całkowita)
 7.

Ścieralność na tarczy Boehmego    (powietrzno sucha)

Mm Pn-84/B-04111 18,2
 8.

Ścieralność na tarczy Boehmego (po nasączeniu wodą)

Mm Pn-84/B-04111 20,1
 9.

Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym

MPa PN-EN 1926 41,7
 10.

Wytrzymałość na ściskanie w stanie nasycenia wodą

MPa PN-EN 1926 40,2*
 11.

 Wytrzymałość na ściskanie po badaniu mrozoodporności

MPa PN-EN 1926 33,8
 12.

Wytrzymałość na uderzenia (zwięzłość)

Liczba uderzeń PN-67/B-04115 7
 13.

Wytrzymałość na zginanie w stanie powietrzno-suchym

MPa PN-EN 12372 4,0
 14.

Wytrzymałość na zginanie w stanie nasycenia wodą

MPa PN-EN 12372 3,8
 15.

Wytrzymałość na zginanie po badaniu mrozoodpornośći

MPa PN-EN 12372 3,7

© 2005 Mediateka www.mediateka.com.pl